Csapó és Lánya

Telek- és Ingatlanrendező Kft.

Földmérés

A földmérés, vagy más néven geodézia a helymeghatározás tudománya. Művelői a földmérők, vagy más néven geodéták. A földmérés elsősorban a földfelszín, és az azon lévő természetes, vagy mesterséges "tereptárgyak" helyének, méreteinek meghatározásával, térképezésével foglalkozik, illetve a terveken szereplő létesítmények jellemző pontjainak a terepen történő kitűzése, megjelölése a feladata.

Leggyakrabban előforduló földmérési munkák:

1. Épületfeltüntetés

Épületfeltüntetésre akkor van szükség, amikor a telken valamilyen változás történt, felépítettek egy vagy több épületet vagy épületrészt, vagy más építményt. Ahhoz, hogy ezek a változások az ingatlan-nyilvántartásban is megjelenjenek, egy ingatlan-nyilvántartási kérelmet kell benyújtani a területileg illetékes földhivatalhoz. A kérelem mellékleteként be kell nyújtani az önkormányzattól kapott jogerős igazolást - leggyakrabban használatbavételi engedélyt, és a változásokat ábrázoló vázrajzot. A változás bejelentésére a tulajdonost az ingatlan-nyilvántartási törvény kötelezi, de erre az önkormányzat is felhívja a figyelmet a használatbavételi engedélyben. A kötelezettségen túl a tulajdonosnak is az az érdeke, hogy a térkép és a tulajdoni lap tartalma a valóságnak megfelelő legyen. Különösen fontos ez adás-vétel esetén, vagy bankkölcsön intézésekor.

2. Kitűzés

Egy objektum, például telek vagy épület jellemző pontjainak a terepen történő megjelölését kitűzésnek nevezzük. A földrészlet vagy telek kitűzését szokták mondani "telek kimérésnek" is. A telek kitűzése a telekhatár ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő töréspontjainak a helyszínen való megjelölését jelenti. A megjelölés legtöbbször karóval történik.

3. Telekalakítás

A telekalakítás szabályait kormányrendelet tartalmazza. Telekalakításról a határozatot az illetékes földhivatal adja ki. A telekalakítás végrehajtásának folyamata:

  • telekalakítási elvi engedély kérése a helyi önkormányzattól
  • változási vázrajz elkészítése és záradékolása a földhivatal által
  • telekalakítási dokumentáció elkészítése
  • telekalakítási eljárás lefolytatása, határozat kiadása
  • földhivatali bejegyzés
  • telekalakítási dokumentáció elkészítése, eddig tart a földmérői feladat.

4. Szolgalmi jog

A földrészletre vonatkozó telki szolgalmi jogok, vagy földhasználati jogok ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez vázrajzot kell készíttetni. A vázrajz hosszú vastag szaggatott vonallal tartalmazza az érintett területrész határát. Az egyes területeket római számokkal jelöli, és feltünteti azok területét, és azt, hogy az adott területre kit és milyen jog illet meg. Főbb típusai az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó több kezelői jog, vagyonkezelői jog, villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos változási vázrajzok.